log
Chào mừng quý vị ghé thăm trang tin điện tử Giáo xứ Hoàng Xá - Giáo phận Thái Bình
Tìm kiếm
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

pxuntitled.png206052020_085711
dcgmvnghcgtg_full_62025700
Đang truy cập: 25
Trong ngày: 954
Trong tuần: 6666
Lượt truy cập: 100057

Lời Chúa

 • LỄ CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIEL, RAPHAEL

  Bài đọc 1 Đn 7,9-10.13-14   Ngàn ngàn hầu hạ Người. Đáp ca Tv 137,1-2a.2bc-3.4-5 (Đ. c.1c)  Đ.Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính Chúa. Tin Mừng Ga 1,47-51  Các anh sẽ thấy các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người. 
 • THỨ BA TUẦN 26 TN

  Bài đọc 1 Dcr 8,20-23 Các dân đông đảo sẽ đến tìm kiếm Đức Chúa tại Giê-ru-sa-lem. Đáp ca Tv 86,1-3.4-5.6-7 (Đ. x. Dcr 8,23)  Đ.Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Tung hô Tin Mừng Mc 10,45b Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ha-lê-lui-a. Tin Mừng Lc 9,51-56  Đức Giê-su nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 
 • THỨ HAI TUẦN 26 TN

  Bài đọc 1 Dcr 8,1-8  Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc và miền đất phía mặt trời lặn. Đáp ca Tv 101,16-18.19-21.29 và 22-23 (Đ. c.17)  Đ.Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. Tung hô Tin Mừng Mc 10,45b Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ha-lê-lui-a. Tin Mừng Lc 9,46-50  Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất. 
 • CHÚA NHẬT 26 TN - B

  Bài đọc 1 Ds 11,25-29  Anh ghen dùm tôi à ? Phải chi toàn dân đều là ngôn sứ. Bài trích sách Dân số. Đáp ca Tv 18B,8.10.12-13.14 (Đ. c.9a)  Đ.Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Bài đọc 2 Gc 5,1-6  Tài sản của các người đã hư nát. Tin Mừng Mc 9,38-43.45.47-48  Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. 
 • LỜI THIÊN CHÚA: THỨ BẢY TUẦN 25 TN

  Bài đọc 1 Dcr 2,5-9.14-15a  Này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi. Đáp ca Gr 31,10.11-12ab.13 (Đ. x. c.10d)  Đ.Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên. Tung hô Tin Mừng x. 2 Tm 1,10 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a. Tin Mừng Lc 9,43b-45  Con Người sắp bị nộp vào tay người đời. Các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy. 
 • THỨ NĂM TUẦN 25 TN

  Bài đọc 1Kg 1,1-8 Hãy tái thiết Đền Thờ. Ta sẽ lấy làm vui mà ở đó. Đáp ca Tv 149,1-2.3-4.5-6a và 9b (Đ. c.4a)   Đ.Chúa mến chuộng dân Người. Tung hô Tin MừngGa 14,6 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Ha-lê-lui-a.Tin Mừng Lc 9,7-9  Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ? 
 • THỨ HAI TUẦN 25 TN

  Bài đọc 1 Er 1,1-6  Ai thuộc dân Đức Chúa, hãy lên Giê-ru-sa-lem và xây Nhà Đức Chúa. Đáp ca Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (Đ. c.3a)  Đ.Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại ! Tung hô Tin Mừng Mt 5,16  Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em. Ha-lê-lui-a. Tin Mừng Lc 8,16-18  Đèn được đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. 
 • CHÚA NHẬT 25 TN - B

  Bài đọc 1 Kn 2,12.17-20  Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã. Đáp ca Tv 53,3-4.5.6 và 8 (Đ. c.6b) Đ.Lạy Chúa, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ. Bài đọc 2 Gc 3,16 - 4,3  Người xây dựng hoà bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hoà bình, là cuộc đời công chính. Tung hô Tin Mừng x. 2 Tx 2,14 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. Ha-lê-lui-a. Tin Mừng Mc 9,30-37  Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải phục vụ mọi người. 
 • THỨ SÁU TUẦN 24 TN

  Bài Ðọc I: 1 Tm 6, 2c-12 "Phần con, hỡi con người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính".  Ðáp Ca: Tv 48, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20 Ðáp: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5, 3). Alleluia: Tv 118, 36a và 29b Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin nghiêng lòng con theo lời Chúa răn bảo, và xin rộng tay ban luật pháp của Chúa cho con. - Alleluia.  Phúc Âm: Lc 8, 1-3 "Có mấy phụ nữ đi với Người và họ đã lấy của cải mình mà giúp Người". 
 • THỨ NĂM TUẦN 24 TN

  Bài đọc 1 1 Tm 4,12-16  Anh hãy thận trọng trong lời giảng dạy ; anh sẽ cứu được chính mình, lại còn cứu được những người nghe anh giảng dạy.  Đáp ca Tv 110,7-8.9.10 (Đ. c.2a)  Đ.Việc Chúa làm quả thật lớn lao. Tung hô Tin MừngMt 11,28 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Ha-lê-lui-a. Tin Mừng Lc 7,36-50  Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. 
« 1 3 5 6 7 8 » ( 10 )

http://gxhoangxa.net

ĐC:Thôn Thái Nguyên Xá Vũ Thư thái Bình

Email: gxhoangxa@gmail.com

Đt: 82 10 7510 9868 - 84 934 062 648

Facebook - Youtube