log
Chào mừng quý vị ghé thăm trang tin điện tử Giáo xứ Hoàng Xá - Giáo phận Thái Bình
Tìm kiếm
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

pxuntitled.png206052020_085711
dcgmvnghcgtg_full_62025700
Đang truy cập: 27
Trong ngày: 957
Trong tuần: 6665
Lượt truy cập: 100145

Lời Chúa

 • LỜI THIÊN CHÚA: THỨ BẢY TUẦN 30 TN

  Bài đọc 1 Rm 11,1-2a.11-12.25-29  Nếu vì người Do-thái mà thế giới được giao hoà với thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì, nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống? Đáp caTv 93,12-13a.14-15.17-18 (Đ. c.14a) Đ.Chúa không ruồng rẫy dân Người. Tung hô Tin MừngMt 11,29abHa-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Ha-lê-lui-a. Tin Mừng Lc 14,1.7-11 Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. 
 • LỜI THIÊN CHÚA: THỨ SÁU TUẦN 30 TN

  Bài đọc 1 Rm 9,1-5 Giả như vì anh em, mà tôi có bị nguyền rủa, thì tôi cũng cam lòng.Đáp ca Tv 147,12-13.14-15.19-20 (Đ. c.12a) Đ.Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! Tung hô Tin Mừng Ga 10,27 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a. Tin Mừng Lc 14,1-6 Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát ? 
 • LỜI THIÊN CHÚA: THỨ TƯ TUẦN 30 TN

  Bài đọc 1 Rm 8,26-30  Mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa. Đáp ca Tv 12,4-5.6 (Đ. c.6a)    Đ.Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa. Tung hô Tin Mừng x. 2 Tx 2,14 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. Ha-lê-lui-a. Tin Mừng Lc 13,22-30  Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 
 • LỜI THIÊN CHÚA: THỨ HAI TUẦN 30 TN

  Bài đọc 1 Rm 8,12-17 Anh em đã lãnh nhận Thần Khí làm cho nên nghĩa tử, nhờ đó, chúng ta kêu lên : “Áp-ba ! Cha ơi !”. Đáp ca Tv 67,2 và 4.6-7ab.20-21 (Đ. c.21a) Đ.Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ. Tung hô Tin Mừng x. Ga 17,17b.17a Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật ; xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Ha-lê-lui-a. Tin Mừng Lc 13,10-17 Chẳng lẽ người con cháu ông Áp-ra-ham này lại không được cởi xiềng xích trong ngày sa-bát sao ? 
 • LỜI THIÊN CHÚA: THỨ NĂM TUẦN 29 TN

  Bài đọc 1 Rm 6,19-23 Giờ đây anh em đã được giải thoát khỏi tội lỗi mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa. Đáp ca Tv 1,1-2.3.4 và 6 (Đ. Tv 39,5a) Đ.Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. Tung hô Tin Mừng x. Pl 3,8-9 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Tôi chấp nhận mất hết, và coi tất cả như rác rưởi, để được Đức Ki-tô, được kết hợp với Người. Ha-lê-lui-a. Tin Mừng Lc 12,49-53 Thầy không đến để ban hoà bình, nhưng là đem sự chia rẽ. 
 • LỜI THIÊN CHÚA: LỄ THÁNH LUCA

  Bài đọc 1 2 Tm 4,10-17 Chỉ còn một mình anh Lu-ca ở với tôi. Đáp ca Tv 144,10-11.12-13ab.17-18 (Đ. x. c.12a) Đ.Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. Tung hô Tin Mừng x. Ga 15,16 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Ha-lê-lui-a. Tin Mừng Lc 10,1-9 Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. 
 • LỜI THIÊN CHÚA: THỨ BẢY TUẦN 28 TN

  Bài đọc 1 Rm 4,13.16-18  Mặc dầu không còn gì để trông cậy, Áp-ra-ham vẫn trông cậy và vững tin. Đáp ca Tv 104,6-7.8-9.42-43 (Đ. c.8a)  Đ.Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Tung hô Tin Mừng x. Ga 15,26b.27a Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy. Ha-lê-lui-a. Tin Mừng Lc 12,8-12  Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. 
 • LỜI THIÊN CHÚA: LỄ THÁNH TÊRÊXA AVILA

  Bài đọc 1 Rm 4,1-8  Ông Áp-ra-ham đã tin Thiên Chúa, và vì thế được kể là người công chính. Đáp ca Tv 31,1-2.5.11 (Đ. x. c.7)   Đ.Chính Chúa là nơi con ẩn náu, khắp bốn bề trổi vang những khúc ca mừng con được giải thoát. Tung hô Tin Mừng Tv 32,22 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Ha-lê-lui-a. Tin Mừng Lc 12,1-7  Tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. 
 • LỜI THIÊN CHÚA: THỨ NĂM TUẦN 28 TN

  Bài đọc 1 Rm 3,21-30 Người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì Luật dạy. Tung hô Tin Mừng Ga 14,6 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Ha-lê-lui-a. Tin Mừng Lc 11,47-54 Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu các ngôn sứ, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a. 
 • LỜI THIÊN CHÚA: THỨ TƯ TUẦN 28 TN

  Bài đọc 1 Rm 2,1-11 Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tuỳ theo việc họ làm, trước là người Do-thái, sau là người Hy-lạp. Đáp caTv 61,2-3.6-7.9 (Đ. c.13b) Đ.Lạy Chúa, Ngài theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người. Tung hô Tin MừngGa 10,27Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a.Tin Mừng Lc 11,42-46  Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu ! Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật. 
2 3 4 5 6 » ( 10 )

http://gxhoangxa.net

ĐC:Thôn Thái Nguyên Xá Vũ Thư thái Bình

Email: gxhoangxa@gmail.com

Đt: 82 10 7510 9868 - 84 934 062 648

Facebook - Youtube