log
Chào mừng quý vị ghé thăm trang tin điện tử Giáo xứ Hoàng Xá - Giáo phận Thái Bình
Tìm kiếm
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

pxuntitled.png206052020_085711
dcgmvnghcgtg_full_62025700
Đang truy cập: 27
Trong ngày: 959
Trong tuần: 6667
Lượt truy cập: 100166

CÁC BỀ TRÊN GIÁO PHẬN

Các Bề trên Giáo phận từ ngày thành lập Giáo phận (09.3.1936)đến nay

 


Đức cha Gioan Casado Thuận
Sinh: 27.12.1866
Linh mục: 28.01.1911
Giám mục: 02.08.1936
Khẩu hiệu giám mục:
"Ai Thực Hành Việc Công Chính
Là Xây Dựng Hoà Bình"
- Opus Justitiae Pax -

 

Đức cha Santos Ubierna Ninh
Sinh: 01.11.1907
Linh mục: 20.12.1930
Giám mục: 29.9.1942
Khẩu hiệu giám mục:
“Đổ Máu Hoà Dâng Với Hy Sinh Lễ Tế"
– Immolor supra sacrificium -

 

Đức cha Đaminh Đinh Đức Trụ
Sinh: 15.10.1909
Linh mục: 23.5.1938
Giám mục: 25.3.1960
Khẩu hiệu giám mục: "Lính Tốt Của Chúa Kitô"
Bonus Miles Christi -

 

Đức cha Giuse Đinh Bỉnh
Sinh: 02.5.1922
Linh mục: 16.7.1960
Giám mục: 08.12.1979
Khẩu hiệu giám mục: "Này Là Mẹ Con"
Ecce Mater Tua -

 

Đức Hồng Y Giuse Maria TrỊnh Văn Căn
Sinh: 19.03.1921
Linh mục: 08.12.1949
Giám mục: 02.6.1963
Khẩu hiệu giám mục:
"Thương Yêu, Vui Mừng, Bình An"

 

Đức cha F.X Nguyễn Văn Sang
Sinh: 08.01.1932
Linh mục: 18.4.1958
Giám mục: 22.4.1981
Khẩu hiệu giám mục:
“Chân Lý Trong Tình Thương”
Veritatem in Caritate -

 

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ
Sinh: 15.01.1946
Linh mục: 17.12.1973
Giám mục: 18.01.2006
Khẩu hiệu giám mục:
“Xin Cho Tôi Các Linh Hồn”
– Da Mihi Animas -

 

http://gxhoangxa.net

ĐC:Thôn Thái Nguyên Xá Vũ Thư thái Bình

Email: gxhoangxa@gmail.com

Đt: 82 10 7510 9868 - 84 934 062 648

Facebook - Youtube