log
Chào mừng quý vị ghé thăm trang tin điện tử Giáo xứ Hoàng Xá - Giáo phận Thái Bình
Tìm kiếm
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

pxuntitled.png206052020_085711
dcgmvnghcgtg_full_62025700
Đang truy cập: 25
Trong ngày: 908
Trong tuần: 6665
Lượt truy cập: 88317

Ban Hội Đồng Mục Vụ Khóa 2021 - 2025

Giáo Phận Thái Bình
 
HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ HOÀNG XÁ
 
(Nhiệm kỳ 2021-2025)
 
 
Cộng đoàn bầu chọn vào các ngày:
Bầu Cử Thường Vụ HĐ Giáo xứ: Vòng 2: từ 06h-12h Chúa Nhật, ngày 2.5.2021
Bầu trưởng các đoàn vào Hội Đồng Giáo xứ từ 06h-21h, ngày 4-6.5.2021.
Bầu các thành viên Hội Đồng Giáo xứ 06h-11h Chúa Nhật, ngày 8.5.2021.
 
1. Ông Giuse Vũ Văn Thiệm 1970 Chủ tịch
 
2. Ông Giuse Vũ Văn Hà 1968 Phó nội
 
3. Ông Giuse Phạm Văn Ngũ 1966 Phó ngoại
 
4. Ông Giuse Nguyễn Đình Thiệm 1974 Thư Ký
 
5. Ông Giuse Phạm Văn Dương 1972 Thủ quỹ
 
TRƯỞNG BAN CÁC KHU
 
6. Ông Giuse Vũ Văn Riệp 1976 Trưởng khu I
 
7. Ông Giuse Phạm Đức Thế 1965 Trưởng khu II
 
8. Ông Đaminh Vũ Văn Đàn 1968 Trưởng khu III
 
HỘI GIA TRƯỞNG
 
9. Ông Giuse Phạm Quốc Chí 1964 Tr Gia Trưởng
 
10. Ông Đaminh Vũ Văn Hoản 1970 Tr Gia Trưởng
 
HỘI GIA MẪU
 
11. Bà Maria Nguyễn Thị Tươi 1963 Tr Gia Mẫu
 
12. Bà Maria Vũ Thị Miền 1961 Tr Gia Mẫu
 
BAN LỄ BỘ
 
13. Ông Giuse Phạm Văn Riễm 1985 Tr Lễ Bộ
 
14. Ông Giuse Phạm Văn Đấu 1983 Tr Lễ Bộ
 
15. Ông Giuse Phạm Văn Biên 1983 Tr Lễ Bộ
 
16. Ông Đaminh Phạm Duy Hiến 1990 Tr Lễ Bộ
 
BAN GIÁO LÝ VIÊN
 
17. Ông Giuse Trần Văn Biên 1982 Giáo Lý Viên
 
18. Ông Giuse Nguyễn Văn Đắc 1983 Giáo Lý Viên
 
19. Ông Giuse Vũ Văn Duy 1980 Giáo Lý Viên
 
20. Ông Đaminh Vũ Văn Hoàng 1981 Giáo Lý Viên
 
21. Ông Giuse Phạm Đức Thỏa 1980 Giáo Lý Viên
 
22. Ông Đaminh Phạm Văn Quảng 1980 Giáo Lý Viên
 
23. Ông Đaminh Phạm Văn Nhiệm 1984 Giáo Lý Viên
 
24. Ông Giuse Phạm Quốc Tới 1980 Giáo Lý Viên
 
25. Bà Maria Phạm Thị Lán 1976 Giáo Lý Viên
 
26. Bà Maria Phạm Thị Thỏa 1975 Giáo Lý Viên
 
27. Bà Maria Phạm Thị Lơn 1980 Giáo Lý Viên
 
28. Bà Maria Vũ Thị Tằm 1982 Giáo Lý Viên
 
29. Bà Maria Phạm Thị Mừng 1981 Giáo Lý Viên
 
30. Bà Maria Phạm Thị Duyên 1982 Giáo Lý Viên
 
31. Bà Maria Phạm Thị Mận 1974 Giáo Lý Viên
 
32. Bà Maria Phạm Thị Láng 1976 Giáo Lý Viên
 
33. Bà Maria Phạm Thị Thúy 1982 Giáo Lý Viên
 
BAN KÈN ĐỒNG
 
34. Ông Giuse Nguyễn Văn Miễn 1976 Tr Kèn Đồng
 
35. Ông Giuse Phạm Văn Tiên 1983 Tr Kèn Đồng
 
36. Ông Giuse Phạm Văn Dân 1990 Tr Kèn Đồng
 
BAN NHẠC NHẸ
 
37. Ông Giuse Phạm Văn Thủ 1975 Tr Nhạc Nhẹ
 
38. Ông Giuse Nguyễn Văn Hựu 1982 Tr Nhạc Nhẹ
 
BAN CA ĐOÀN
 
39. Ông Giuse Vũ Văn Đại 1983 Tr Ca Đoàn
 
40. Ông AnphongsôNguyễnViếtThông 1984 Tr Ca Đoàn
 
BAN TRỐNG
 
41. Ông Giuse Phạm Văn Công 1981 Tr Trống
 
42. Ông Đaminh Trần Văn Thuân 1977 Tr Trống
 
43. Ông Đaminh Trần Văn Vường 1976 Tr Trống
 
BAN CỒNG CHIÊNG
 
44. Bà Maria Trần Thị Nhiệm 1982 Tr Cồng Chiêng
 
45. Bà Maria Nguyễn Thị Xoan 1977 Tr Cồng Chiêng
 
HÔI CAMELO
 
46. Bà Maria Phạm Thị Quyên 1965 Tr Hội Camêlô
 
HỘI TRUNG NỮ
 
47. Bà Maria Trần Thị Sim 1976 Tr Trung Nữ
 
48. Bà Maria Nguyễn Thị Hạt 1988 Tr Trung Nữ
 
HUYNH ĐOÀN ĐA MINH
 
49. Ông Đaminh Trần Văn Đài 1960 Tr Huynh Đoàn
 
50. Ông Giuse Nguyễn Đức Cử 1959 Tr Huynh Đoàn
 
BAN TRUYỀN THÔNG
 
51. Ông Giuse Vũ Văn Tranh 1980 Tr Truyền Thông
 
52. Ông Vinh Sơn Vũ Văn Quốc 1983 Tr Truyền Thông
 
53. Ông Giuse Trần Văn Quảng 1985 Tr Truyền Thông
 
54. Ông Vinh Sơn Phạm Văn Hứa 1985 Tr Truyền Thông
 
55. Ông Giuse Vũ Văn Toản 1986 Tr Truyền Thông
 
BAN TRỢ LIỆT
 
56. Bà Maria Đỗ Thị Mười 1956 Tr Trợ Liệt
 
57. Bà Maria Trần Hồng Nở 1970 Tr Trợ Liệt
 
58. Ông Giuse Phạm Quang Thập 1958 Tr Trợ Liệt
 
59. Ông Giuse Trần Văn Trượng 1963 Tr Trợ Liệt
 
BAN THỦ
 
60. Ông Phêrô Chu Văn Chinh 1975 Tr Thủ-kinh tế
 
61. Ông Giuse Trần Văn Thanh 1969 Tr Thủ-kinh tế
 
62. Ông Giuse Nguyễn Văn Duẩn 1972 Tr Thủ-kinh tế
 
63. Ông Vinhsơn Phạm Văn Bi 1975 Tr Thủ-kinh tế
 
BAN SINH VẬT CẢNH
 
64. Ông Vinhsơn Phạm Văn Nghĩa 1983 Tr Sinh Vật Cảnh
 
65. Ông Vinhsơn Phạm Văn Chuẩn 1972 Tr Sinh Vật Cảnh
 
66. Ông Giuse Nguyễn Văn Cửu 1980 Tr Sinh Vật Cảnh
 
67. Ông Giuse Trần Văn Tửu 1966 Tr Sinh Vật Cảnh
 
BAN COI NHÀ THỜ
 
68. Ông Giuse Nguyễn Văn Toàn 1956 Tr Coi Nhà Chúa
 
69. Ông Đaminh Vũ Văn Thái 1957 Tr Coi Nhà Chúa
 
70. Ông Giuse Phạm Văn Bình 1965 Tr Coi Nhà Chúa
 
71. Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Hỷ 1962 Tr Coi Nhà Chúa
 
BAN AN NINH
 
72. Ông Giuse Phạm Văn Tường 1974 Tr An Ninh
 
73. Ông Giuse Nguyễn Văn Hữu 1983 Tr An Ninh
 
74. Ông Giuse Phạm Văn Ngọc 1974 Tr An Ninh
 
75. Ông Giuse Trần Văn Tung 1969 Tr An Ninh
 
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
 
76. Cụ Đaminh Phạm Văn Lập 1952 Tr Hội Cao Tuổi
 
77. Cụ Giuse Nguyễn Đức Văn 1947 Tr Hội Cao Tuổi
 
BAN KIỆU
 
78. Ông Đaminh Trần Văn Tài 1963 Tr Kiệu
 
79. Ông Giuse Phạm Xuân Mỹ 1963 Tr Kiệu
 
HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
 
80. Ông Đaminh Phạm Văn Nhẽ 1960 Tr Hội LCTX
 
81. Ông Giuse Nguyễn Văn Thái 1960 Tr Hội LCTX
 
82. Ông Đaminh Phạm Văn Mỵ 1962 Tr Hội LCTX
 
BAN TRẮC
 
83. Ông Giuse Phạm Văn Phê 1975 Tr Trắc
 
84. Ông Đaminh Nguyễn Văn Thinh 1978 Tr Trắc
 
BAN THỂ THAO
 
85. Ông Vinh Sơn Phạm Văn Trực 1984 Tr Thể Thao
 
86. Ông Giuse Nguyễn Văn Đối 1979 Tr Thể Thao
 
87. Ông Vinh Sơn Vũ Văn Tiên 1981 Tr Thể Thao
 
ĐỒNG HƯƠNG HÀ NỘI
 
88. Ông Giuse Phạm Văn Phong 1973 Tr ĐH Hà Nội
 
89. Ông Giuse Phạm Đức Thiệp 1973 Tr ĐH Hà Nội
 
90. Ông Giuse Nguyễn Hoàng Diện 1991 Tr ĐH Hà Nội
 
ĐỒNG HƯƠNG MIỀN NAM
 
91. Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Tập 1985 Tr ĐH Miền Nam
 
92. Ông Giuse Phạm Văn Tuấn 1985 Tr ĐH Miền Nam
 
ĐỒNG HƯƠNG HÀN QUỐC
 
93. Ông Đaminh Nguyễn Quang Dụng 1980 Tr ĐH Hàn Quốc
 
94. Ông Vinh Sơn Đỗ Duy Hồ 1993 Tr ĐH Hàn Quốc
 
ĐỒNG HƯƠNG NHẬT BẢN
 
95. Giuse Phạm Quang Tháp 1992 Tr ĐHNhật Bản
 
ĐỒNG HƯƠNG ĐÁI LOAN
 
96. Giuse Phạm Văn Dũng 1985 Tr ĐH Đài Loan
 
 
Các Ông Bà Trong Ban Phục Vụ Huynh Đoàn
 
+ Hội Con Đức Mẹ Camelo
 
1. Ông Vinh Sơn Đỗ Văn Hồi(Huấn đức)
 
2. Ông Giuse Phạm Kim Cương (Thư ký)
 
3. Bà Maria Phạm Thị Luyến (Thủ quỹ)
 
4. Bà Maria Phạm Thị Liên(bác ái)
 
5. Bà Maria Phạm Thị Niềm (giới trẻ)
 
6. Bà Maria Nguyễn Thị Hạt (khu 1)
 
7. Bà Maria Nguyễn Thị Dậu (khu 2)
 
8. Bà Maria Trần Thị Mơ (khu 3)
 
 
 
 
 
 
 
 
HỘI ĐỒNG GIÁO HỌ AN LÃO
(KHÓA 2021-2025)

 
1. Ông Gioan Nguyễn Đình Văn Chủ tịch 1962
 
2. Ông Gioan Nguyễn Văn Hiệt Phó nội vụ 1962
 
3. Ông Gioan Nguyễn Văn Liệu Phó ngoại vụ 1962
 
4. Ông Gioan Trịnh Văn Tấn Thư ký 1984
 
5. Ông Gioan Nguyễn Văn Hà Thủ quĩ 1979
 
6. Ông Gioan Nguyễn Văn Tuấn Ban Kèn nam 1985
 
 
7. Ông Gioan Nguyễn Văn Cường Ban Kèn nam 1989
 
8. Ông Gioan Nguyễn Văn Quỳnh Ban Kèn nam 1990
 
9. Bà Maria Trần Thị Loan Ban Kèn nữ 1982
 
10. Bà Maria Nguyễn Thị Pha Ban Kèn nữ 1975
 
11. Bà Maria Nguyễn Thị (Thoại) Ban Kèn nữ 1954
 
12. Bà Maria Vũ Thị Chín Ban Huynh Đoàn 1963
 
13. Bà Maria Nguyễn Thị Hòa Ban Huynh Đoàn 1964
 
14. Bà Maria Nguyễn Thị Lượt Ban Huynh Đoàn 1965
 
15. Ông Gioan Nguyễn Văn Quý Ban Trống 1973
 
16. Ông Gioan Nguyễn Văn Phương Ban Trống 1979
 
17. Bà Maria Nguyễn Thị Hương Trung Nữ 1966
 
18. Bà Maria Nguyễn Thị Sen Trung Nữ 1969
 
19. Ông Gioan Nguyễn Văn Duy Ca đoàn 1971
 
20. Ông Gioan Nguyễn Văn Thiện Ca đoàn 1978
 
21. Ông Gioan Nguyễn Văn Linh Giáo Lý Viên 1985
 
22. Bà Maria Nguyễn Thị Huyền Giáo Lý Viên 1978
 
23. Bà Maria Nguyễn Thị Quyết Giáo Lý Viên 1980
 
24. Bà Maria Vũ Thị Huần Giáo Lý Viên 1977
 
25. Ông Gioan Nguyễn Văn Sức Trợ Liệt
 
26. Ông Gioan Nguyễn Văn Chu Trợ Liệt
 
27. Ông Gioan Nguyễn Văn Hữu Ánh Sáng 1988
 
28. Ông Gioan Trần Văn Tùng Ban an ninh (giữ xe) 1974
 
29. Ông Gioan Trần Văn Dự Ban an ninh (giữ xe) 1977
 
30. Ông Gioan Nguyễn Văn Hải Thánh Giá - Sinh Vật Cảnh 1948
 
31. Ông Gioan Nguyễn Văn Uấn Thánh Giá - Sinh Vật Cảnh 1953
 
32. Ông Gioan Nguyễn Văn Uân Thánh Giá - Sinh Vật Cảnh 1950
 
33. Ông Gioan Nguyễn Văn Cảnh Thánh Giá - Sinh Vật Cảnh 1953
 
34. Ông Gioan Nguyễn Văn Bắc Thánh Giá - Sinh Vật Cảnh 1952
 
35. Bà Maria Trần Thị Xuân Hội Lòng Chúa TX 1961
 
36. Bà Maria Nguyễn Thị Thơ Hội Lòng Chúa TX 1965
 
37. Ông Gioan Nguyễn Văn Mẫn Hội người cao tuổi
 
38. Ông Gioan Nguyễn Văn Thức Ban Kiệu 1960
 
39. Gioan Nguyễn Văn Đại Ban Kiệu 1976
 

http://gxhoangxa.net

ĐC:Thôn Thái Nguyên Xá Vũ Thư thái Bình

Email: gxhoangxa@gmail.com

Đt: 82 10 7510 9868 - 84 934 062 648

Facebook - Youtube